Washologi

«Garment care tailored to the needs of you clothing»

 Washologi tilbyr løsninger for pleie av klær, slik at levetiden for plaggene forlenges. De tar sikte på å lære bort riktige metoder for vask og stell av ulike materialer. Dette for å opprettholde den originale kvaliteten så lenge som mulig. Målet er å redusere miljøpåvirkningen fra moteindustrien gjennom redusert forbruk og sløsing av ressurser.

For en bærekraftig garderobe og fremtid!